Nasza siatka wykwalifikowanych negocjatorów terenowych oraz dodatkowa grupa osób współpracujących jest zlokalizowana na terenie całej Polski i pozwala na zrealizowanie różnorodnych działań bezpośrednich tj. nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem w miejscu zamieszkania bądź pracy, wizji lokalnej jawnej i niejawnej, wywiadu terenowego, czy odbioru przedmiotu kredytowania (ruchomości).

Nadzór i opiekę nad określonym projektem w ramach działań terenowych pełni koordynator. Sprawna struktura i organizacja pracy pozwala na wykonywanie określonych działań już w kilka godzin od otrzymania zlecenia.