Kancelaria Prawna Hyperion Gałek & Wspólnicy sp.k. wprowadza nowy projekt rozwoju systemu informatycznego do obsługi spraw sądowych i egzekucyjnych. Aktualny system umożliwia obsługę nieograniczonej ilości spraw na wszelkich etapach: polubownym, sądowym i egzekucyjnym, pełny ich monitoring oraz raportowanie.

Wprowadzone zmiany mają na celu umożliwienie wprowadzenia automatycznych scenariuszy procesów windykacyjnych, co spowoduje, że zadania projekt managera zostaną ograniczone do zarządzania procesami, ich modyfikacjami a nie samą ich realizacją.