W dniu 17 lipca 2018 otrzymaliśmy informację o pozytywnej decyzji Zarządu Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami w sprawie przyjęcia Kancelarii Hyperion Gałek i Wspólnicy S.K.   w poczet Członków Zwyczajnych PZZW.

Na mocy uchwały Zarządu z dnia 17 lipca br. Kancelaria Prawna Hyperion Gałek & Wspólnicy Spółka Komandytowa oficjalnie jest członkiem PZZW.

Jest to element świadomej strategii rozwoju firmy mający na celu transparentne działanie na rynku zarządzania wierzytelnościami oraz współpracę z innymi firmami związanymi z naszą branżą.