Utworzenie nowej Spółki – HYPERION Partner Sp. z o.o. , która świadczy usługi wycen portfeli wierzytelności.

Nowa spółka wraz z KANCELARIĄ HYPERION świadczą kompleksowy zakres usług doradczych dla branży zarządzania wierzytelnościami.