Hyperion rozwija produkty dla firm z branży energetycznej, co zaowocowało nawiązaniem współpracy z dwoma kolejnymi firmami z tego sektora.

Dodatkowo nasza kancelaria rozpoczęła współpracę z firmami z branży pożyczek, oferując usługi długoterminowej koncepcji zarządzania wierzytelnościami w tym obszarze.