W dniu 27 lipca zostaliśmy poinformowani, iż Rada Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych z dniem 20 lipca 2018 przyznała członkostwo w KPF naszej firmie.

KP Hyperion zamierza w sposób aktywny angażować się w życie samorządowe KPF , budować relację oraz wymieniać się wiedzą i doświadczeniami z jej Członkami.