Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Prawna HYPERION Gałek i Wspólnicy otrzymała Certyfikat Etyczny KPF będący wynikiem pozytywnie zakończonego audytu przeprowadzonego przez Komisję Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Certyfikat stanowi potwierdzenie stosowania założeń ZASAD DOBRYCH PRAKTYK i wyznacza jakość, z jaką są świadczone usługi przez Kancelarię. Najwyższe standardy, współdziałanie z organami KPF, poszanowanie interesu Klienta, uczciwość i kompetencje składają się na podstawowe wartości, którymi kierujemy się działając na rynku finansowym.

Równocześnie, certyfikat jest zobowiązaniem do stosowania ZASAD DOBRYCH PRAKTYK w przyszłej działalności, gdyż przypadku zastrzeżeń w zakresie stosowanych praktyk biznesowych, każdy Klient ma możliwość złożenia do Biura KPF wniosku o zbadanie zgodności danej praktyki z przyjętym zbiorem zasad.